RODINNÉ A VZTAHOVÉ KONSTELACE

Tato skupinová terapie, nám umožňuje nahlédnout do těch oblastí v našem životě, se kterými si nevíme rady. Nad kterými nemáme kontrolu. 

Na konstelacích můžeme získat pochopení, neboť dostaneme náhled, který nám umožňuje vidět všechny potřebné souvislosti. Což se v běžném životě neděje. 

Konstelační terapie nás posunuje k našemu středu, kde je klid, soucit, pochopení, přijetí a láska. 

Tato metoda pomáhá všem lidem uvědomit si hlouběji sebe a své vazby
k druhým lidem. Někdy v nich odhalíme nezdravé vzorce chování, která
si předáváme v našich rodech po generace. Umožňuje nahlédnout do vzorců,
které nám komplikují život, nebo způsobují zdravotní problémy, a které
v běžném životě nevidíme. Možná někdy jen tušíme a opět pochybujeme.

Můžeme uzdravit vztahy v rodině, v práci, nebo svůj vztah sám k sobě.

Odhalíme a uzdravíme naše zranitelná místa.

Získáme nový pohled na sebe, nový přístup k
životu, více síly a porozumění.

To nám dodá sílu k jednání.

Vždy se sejdou lidé, kteří si mají co dát.