RODINNÉ A VZTAHOVÉ KONSTELACE

Tato skupinová terapie, nám umožňuje nahlédnout do oblastí v našich životech, se kterými si někdy nevíme rady. Nad kterými ztrácíme kontrolu. 

Na konstelacích můžeme získat porozumění, neboť dostaneme náhled, který nám umožní vidět všechny potřebné souvislosti. Což se v běžném životě neděje. 

Konstelační terapie nás posunuje k našemu středu, kde je klid, soucit, pochopení, přijetí a láska. 

Tato metoda pomáhá všem lidem uvědomit si skutečné hodnoty vztahů. Vztahu sám k sobě a k druhým lidem. Můžeme v nich odhalit nezdravé vzorce chování a programy, které
si předáváme v našich rodech po generace. Umožňuje nám nahlédnout do vzorců,
které nám komplikují život, nebo způsobují zdravotní problémy. Některé v běžném životě nevidíme. Možná někdy jen tušíme a opět pochybujeme.

Můžeme uzdravit vztahy v rodině, v práci, nebo svůj vztah sám k sobě.

Odhalíme a uzdravíme naše zranitelná místa.

Získáme nový pohled na sebe, nový přístup k
životu, více síly a porozumění.

To nám dodá sílu k jednání.

Vždy se sejdou lidé, kteří si mají co dát.